FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Gdańsk zwiększa dotacje na zmianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne

Jak donosi Rzeczpospolita, od tego roku ratusz miasta Gdańsk oferuje mieszkańcom 5 tys. zł. na zmianę ogrzewania. Główną przyczyną smogu w polskich miastach jest niska emisja, czyli emitowanie pyłów i groźnych pochodnych węglowodorów z opalania niskiej jakości paliwa w nieprzystosowanych do tego lub starych kotłach.

Według cytowanego przez Rzeczpospolitą raportu NIK, „główną przyczyną przekroczeń dopuszczalnego stężenia substancji szkodliwych w powietrzu w okresie zimowym jest tzw. niska emisja związana przede wszystkim z wykorzystywaniem do ogrzewania budynków paliw stałych spalanych w technologicznie przestarzałych kotłach o niskiej sprawności i wysokiej emisji zanieczyszczeń atmosferycznych”. Oznacza to, że Polacy opalają niskiej jakości paliwem w przestarzałych i niesprawnych kotłach.

Częstym zjawiskiem jest także spalanie śmieci, w tym także tworzyw sztucznych, przez co emitowane są szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia człowieka substancje. Według NIK w Polsce nadal można kupić wysokoemisyjne piece, w których następnie pali się wszystkim, co jest pod ręką.

Dofinansowanie do wymiany pieców

Władze oferując mieszkańcom dotacje na wymianę pieców na bardziej ekologiczne lub proponując przyłączenie do sieci miejskiej centralnego ogrzewania. Kwota dotacji, jaką można uzyskać w Gdańsku na zmianę ogrzewania, została zwiększona z 4 do 5 tys. zł. Urzędnicy zapowiadają, że na dotację związaną z wymianą pieca mogą liczyć wszyscy, którzy o nią wystąpią. W roku 2016 ratusz miasta Gdańsk przyznał ponad 180 dotacji na zamianę ogrzewania węglowego – głównie na gazowe, ale też na elektryczne lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, na co poszło ponad 600 tys. zł. Gdy nie ma możliwości podpięcia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej, miasto oferuje 1 tys. zł dotacji na zmianę ogrzewania węglowego z zastosowaniem kotłów retortowych na ekogroszek lub pelety w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Poza tym Gdańsk oferuje od 2 do 20 tys. zł (najmniej dostaną osoby indywidualne, najwięcej spółdzielnie mieszkaniowe) na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Źródło: rynekinstalacyjny.pl