FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

System monitoringu zanieczyszczenia powietrza w gminie Kozienice

W kwietniu 2017 roku Gmina Kozienice przy współpracy z laboratorium Zdrochem działającym przy Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiło system monitoringu jakości powietrza. Zainstalowano 5 urządzeń wykrywających stężenie pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 oraz najbardziej szkodliwego PM1.0. Aktualnie po testach system został udostępniony mieszkańcom. Dane publikowane są na stronie internetowej http://kozienice.czujnikimiejskie.pl/

Głównym zadaniem projektu jest budowanie i wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta na temat jakości powietrza, którym oddychają. Zanieczyszczenie powietrza ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Zwracajmy uwagę czym palimy, bo tym oddychamy.

Możliwość pozyskania lokalnych danych dotyczących lokalnego stanu zanieczyszczenie powietrza daje możliwość powiązania go z najbliższą emisją. Dbajmy o powietrze, uświadamiajmy przed spacerem, aktywnością fizyczną lub dłuższą aktywnością fizyczną na zewnątrz.

Identyfikacja źródeł zanieczyszczeń możliwa dzięki systemowi monitoringu powietrza umożliwia dokładne wdrożenie działań poprawy jakości środowiska, co powinno dać pozytywny impuls dla mieszkańców do proekologicznego działania na rzecz lokalnego środowiska.

Nawet najdroższy system pomiarowy mierzy poziom zanieczyszczeń powietrza na ograniczonym obszarze, im większa liczba czujników tym większa szansa na dokładne zlokalizowanie źródeł zanieczyszczeń i możliwość zapobiegania niepożądanej ze zdrowotnego punktu widzenia niskiej emisji. Publikowane mapy będą tym dokładniejsze im więcej zostanie zainstalowanych czujników.
Autonomiczne stacje do analizy pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, PM1,0 zostały umieszczone na kluczowych punktach miasta, w możliwie różnych lokalizacjach np. szkoły, obiekty miejskie. Lokalizacje czujników zostały wybrane w taki sposób, aby reprezentowane były różne typy zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa wielorodzinna ze znacznym udziałem zieleni wysokiej, intensywna zabudowa jednorodzinna z niewielkim udziałem zieleni, głównie niskiej, intensywna zabudowa jednorodzinna ze średnim udziałem zieleni wysokiej, ekstensywna zabudowa jednorodzinna z bardzo wysokim udziałem zieleni wysokiej itp. Czujniki badają stężenie pyłu metodą laserową i przekazują wyniki do portalu internetowego, który uwzględniając aktualne dane meteorologiczne (temperatura, wilgotność, kierunek wiatru) przygotowuje indeks jakości powietrza. Wyniki pomiarów prezentowane są przystępnej formie mapy z punktami pomiarowymi. Stosowanie czujników umożliwia tworzenie map zanieczyszczeń, większą dokładność w typowaniu „trucicieli” i monitorowanie problemu zanieczyszczenia powietrza.

Źródło: kozienice.pl