FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Stowarzyszenie FREE

Celem stowarzyszenia Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE; KRS: 0000455167) jest prowadzenie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości, nauki, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie efektywnych i niskoemisyjnych źródeł energii na terenach wiejskich.

Główne założenia działalności FREE to:

  • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwiązywania problemu niedoboru źródeł energii na obszarach niezurbanizowanych,
  • promowanie niskoemisyjnych rozwiązań energetycznych, działań i innowacji na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej,
  • edukacja w zakresie ochrony środowiska naturalnego, w szczególności korzyści płynących z efektywnych źródeł energii,
  • inicjowanie, wspieranie i pomoc w zakresie rozwoju przedsiębiorczości opartej na efektywnych źródłach energii,
  • ochrona środowiska naturalnego poprzez promowanie i wspieranie rozwiązań przyczyniających się do ograniczania emisji substancji niebezpiecznych do atmosfery,
  • wspieranie członków stowarzyszenia w realizacji działań związanych z upowszechnianiem niskoemisyjnych źródeł energii,
  • integrowanie środowisk zainteresowanych wdrażaniem technologii niskoemisyjnych.

Statut Stowarzyszenia: