FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii
o FREE

FREE. Forum Rozwoju Efektywnej Energii

FREE przekonuje, że rozwój energetyki opartej na rozproszonych źródłach energii jest wielką szansą dla mieszkańców obszarów wiejskich, nisko zurbanizowanych i trudno dostępnych. Szansą na mniejsze rachunki za energię elektryczną, nowe miejsca pracy i ochronę środowiska naturalnego.

Czytaj więcej
>>
Biogaz

ROZWIĄZANIA

Polska potrzebuje czystych i realnych rozwiązań energetycznych dla terenów wiejskich i podmiejskich. Zobacz, co można zrobić.

Czytaj więcej
>>
Jak to się robi?

FUNDUSZE

Zobacz, jakie instrumenty finansowe są przewidziane dla beneficjentów z terenów wiejskich w Polsce.

Czytaj więcej
>>
Stowarzyszenie FREE

Stowarzyszenie FREE

Wspieramy rozwój przedsiębiorczości, nauki, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie efektywnych i niskoemisyjnych źródeł energii na terenach wiejskich, nisko zurbanizowanych i trudno dostępnych.

Czytaj więcej
>>

Newsletter

Home page

Polski