FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Eksperci mówią

Płk dr n. med. Piotr Dąbrowiecki

Zanieczyszczenia powietrza – co się dzieje w naszych płuchach

Starożytni uważali, że dopóki człowiek oddycha, to żyje – dum spiro, spero. Także starożytni zauważyli, że jakość powietrza, którym oddychamy, może wpływać na wydolność płuc.

Obecnie wiemy, że płuca działają jak potężny filtr – w przestrzeni przewodzącej, a następnie przestrzeni oddechowej deponują różnego rodzaju cząstki wpływające na stan błony śluzowej, a także pęcherzyków płucnych. Niektóre, szczególnie małe, o wielkości poniżej 2,5 μm, mogą przenikać do krążenia ustrojowego i być zarzewiem wielu patologii: miażdżycy, zaburzeń mikrokrążenia, patologii ośrodkowego układu nerwowego. Podstawowym zadaniem układu oddechowego jest wymiana gazowa (dostarczenie tlenu, wydalenie dwutlenku węgla oraz pary wodnej). Do zadań dróg oddechowych należy oczyszczenie, ogrzanie oraz odpowiednie nawilżenie dostarczanego do części oddechowej płuc powietrza, aby mogła się w niej odbyć wymiana gazowa.

Podsumowując, powietrze, które dostaje się do pęcherzyków płucnych, zostaje ogrzane, nawilżone oraz oczyszczone dzięki przefiltrowaniu z drobnoustrojów i kurzu. To filtr, na którym zatrzymują się zanieczyszczenia powietrza mogące powodować przewlekłe dolegliwości lub nasilać już istniejące problemy (alergiczny nieżyt nosa, przewlekłe zapalenie zatok obocznych nosa, astma oskrzelowa, POChP, przewlekły stan zapalny). Pojemność życiowa płuc wynosi około 4,5 tys. ml u mężczyzn i około 3,2 tys. ml u kobiet. Pewna ilość powietrza (około 1,5 tys. ml) na stałe zalega też w płucach. Wydolność układu oddechowego upośledzają również infekcje wirusowe i bakteryjne. Zdrowy organizm powinien dobrze poradzić sobie z patogenami wnikającymi do płuc.

Niestety, przewlekłe narażenie na zanieczyszczenia powietrza, dym tytoniowy, tlenki azotu (NOx), ozon w przyziemnej warstwie atmosfery (tzw. ozon troposferyczny (O3), węglowodory (w tym aromatyczne) i pył zawieszony PM10 i PM2,5 (pył respirabilny o średnicy cząstki odpowiednio mniejszej niż 10 μm i mniejszej niż 2,5 μm) uszkadza mechanizmy obronne płuc i może powodować objawy upośledzenia sprawności układu oddechowego. To może powodować zwiększanie się częstotliwości występowania nadreaktywności oskrzeli, zakażeń dolnych dróg oddechowych oraz wywoływać zmiany strukturalne w miąższu płuc.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza dotyczy także układu krążenia. Negatywny wpływ pyłów PM na układ krążenia może zależeć od rozmiarów pyłów oraz ich składu chemicznego, np. zawartości metali, związków organicznych, endotoksyn i innych substancji.

Płk dr n. med. Piotr Dąbrowiecki

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej z 1997 roku, w 2002 obronił pracę doktorską z zakresu alergologii w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Specjalista chorób wewnętrznych i alergologii, członek zarządu warszawsko otwockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego towarzystwa Alergologicznego, Vice Prezes Towarzystwa Zdrowiejących z Astmy w Warszawie, Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na astmę, alergię i POCHP. Od 1998 roku prowadzi szkolenia dla chorych na astmę i pochp, a od 2000 roku edukuje również lekarzy i pielęgniarki w zakresie opieki nad chorymi z astmą i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, a od 2014 roku także farmaceutów w zakresie opieki nad chorymi z astmę i POCHP. Organizator Polskich Dni Spirometrii i współorganizator Światowych Dni Spirometrii w Polsce, a także bezpłatnych konsultacji alergologicznych i pulmonologicznych z okazji Dnia Alergii , Astmy i POCHP. Obecnie pracuje w  Poradni Domowego Leczenia Tlenem w Poradni specjalistycznej w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Prywatnie wspierany przez żonę Annę oraz dwie córki: Dominikę – studentkę psychologii i Agatę, która także pragnie zostać lekarzem.

Pozostałe artykuły

Anna Limanowska, Katarzyna Morzycka
 • zanieczyszczenia
 • powietrze
 • czyste powietrze
 • ochrona
 • zabezpieczenie
 • choroba
mgr inż. Wojciech Sołtysik
 • choroba
 • zagrożenia
 • powietrze
 • ochrona
 • zabezpieczenie
 • zanieczyszczenia powietrza
 • czyste powietrze