FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Free- Forum Rozwoju Efektywnej Energii - video

Aż 93 procent obszaru Polski to tereny wiejskie. Zamieszkuje je prawie 40 procent populacji kraju. W Unii Europejskiej odsetek ten jest o połowę większy – na terenach wiejskich mieszka 57 procent ludności. Pomimo to, potrzeby energetyczne terenów wiejskich i nisko zurbanizowanych są często pomijane w stanowieniu polityki energetycznej. Ustawodawcy, myśląc o wsi, skupiają się na rolnictwie. Zapomina się o problemie ubóstwa energetycznego, wskutek którego mieszkańcy terenów wiejskich wybierają najtańsze, najmniej efektywne oraz szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego źródła energii. Prawie 40 procent z nich ogrzewa swoje domy węglem. Efekt jest widoczny gołym okiem – tylko w 2016 roku obszary wiejskie w Unii Europejskiej wyemitowały do atmosfery 292 miliony ton dwutlenku węgla. Ograniczony dostęp do czystych i wydajnych źródeł energii niesie ze sobą poważne skutki: smog, wzrost zachorowań, skrócenie długości życia i degradację środowiska naturalnego.

 

Odpowiedzią na te problemy jest zmiana metod ogrzewania. Wybór czystych i efektywnych źródeł energii to szansa na ochronę zdrowia ludzi, niższe rachunki i rozwój miejsc pracy. Budowanie świadomości społecznej w tym zakresie, odejście od paliw stałych, których spalanie emituje trujące zanieczyszczenia, to wyzwanie, ale przede wszystkim lepsza przyszłość dla nas wszystkich. Chcąc mieć wkład w zmianę sytuacji na lepsze, światowy lider rynku gazu płynnego – firma SHV Energy zapoczątkowała w 2010 roku działalność Stowarzyszenia Forum Rozwoju Efektywnej Energii. FREE prowadzi dialog z decydentami na szczeblu europejskim i wspiera inicjatywy na rzecz dostępu mieszkańców wsi do czystych i efektywnych źródeł energii. Działania te mają na celu poprawę jakości powietrza, zdrowia oraz życia dla nas i dla następnych pokoleń. Mecenasem projektu FREE w Polsce jest firma GASPOL, która od lat aktywnie wspiera działania na rzecz rozwoju czystych i efektywnych źródeł energii.