FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Connecting Europe Facility / Instrument „Łącząc Europę” (CEF)

Opis

Program inwestowania w infrastrukturę, energię i telekomunikację w Unii Europejskiej.

Czas obowiązywania: 2014-2020

Wielkość dostępnych środków: 5,85 mld EUR (infrastruktura energetyczna)

Kto może aplikować?

Władze lokalne i regionalne, centra badawcze, korporacje, firmy z sektora MŚP.

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Cele

Celem CEF jest usuwanie luk finansowych i problemów z przepustowością sieci. Program został zaprojektowany tak, aby przyciągać inwestycje z sektora prywatnego w infrastrukturę za pośrednictwem wielu instrumentów finansowych równorzędnego podziału ryzyka finansowego, takich jak pożyczki specjalne, gwarancje oraz inwestycje kapitałowe.

Informacje szczegółowe

Komisja Europejska udziela wsparcia finansowego w formie grantów i w drodze konkursu. Regularnie ogłaszane są przetargi. Wszystkie projekty są oceniane przez niezależnych ekspertów, w oparciu o wcześniej zdefiniowane kryteria. Komisja Europejska wraz z Agencją Wykonawczą są odpowiedzialne za wdrożenie programu od strony technicznej i finansowej.

Dane kontaktowe

Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Energii

Dyrekcja B – Wewnętrzny Rynek Energii

Wydział B1 – Rynek Wewnętrzny I: Sieci & Inicjatywy Regionalne

http://ec.europa.eu/energy