FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Council of Europe Development Bank / Bank Rozwoju Rady Europy (CEB)

Opis

Wielostronny bank rozwoju, skupiający się na kwestiach społecznych we wszystkich państwach członkowskich Rady Europy. Zakres jego działalności obejmuje różne sektory, przyczyniające się w bezpośredni sposób do wzmocnienia spójności społecznej w Europie.

Czas obowiązywania: Na bieżąco

Wielkość dostępnych środków: Zgodnie z zapotrzebowaniem

Typ: Finansowanie dla władz publicznych

Kto może aplikować?

Władze lokalne i regionalne, publiczne lub prywatne instytucje finansowe.

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Cele

  • Wzmacnianie integracji społecznej.
  • Zarządzanie środowiskiem naturalnym.
  • Wspieranie infrastruktury publicznej w zakresie powołania społecznego.

Informacje szczegółowe

Finansowanie obejmuje potencjalnie wszystkie technologie poprawiające warunki życia w regionach wiejskich.

Bank Rozwoju Rady Europy to narzędzie finansowania, powołane przez Radę Europy – organizację międzyrządową, zrzeszającą kilkadziesiąt państw europejskich.

Bank może udzielać pożyczek swoim państwom członkowskim – ich władzom lokalnym lub regionalnym, a także publicznym i prywatnym instytucjom finansowym – w oparciu o wiele precyzyjnych kryteriów sektorowych, geograficznych i społecznych. Może także przyznawać gwarancje lub pożyczki za pośrednictwem rachunków powierniczych – służą one m.in. finansowaniu pomocy technicznej. W niektórych przypadkach możliwe jest również uzyskanie dotacji na spłatę odsetek w projektach inwestycyjnych o dużym znaczeniu społecznym w państwach członkowskich.

Bank Rozwoju Rady Europy (CEB) wspiera projekty inwestycyjne ukierunkowane na kwestie socjalne, m.in. „Zarządzanie Środowiskiem” (odpowiedź na klęski żywiołowe, promocja ekologii oraz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturalnego).

Dane kontaktowe

Bank Rozwoju Rady Europy (CEB)

55, avenue Kléber

F-75116 PARIS, France

 

Centrala: +33(0)1 47 55 55 00

Fax: +33(0)1 47 55 03 38

 

Adres dla odwiedzających:

34 rue Boissière

F-75116 PARIS

Przetargi

Otwarte na bieżąco

Linki

Bank Rozwoju Rady Europy http://www.coebank.org/en/