FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

European Investment Bank / Europejski Bank Inwestycyjny (EIB): Kredyty pośrednie

Opis

Europejski Bank Inwestycyjny udziela kredytów pośrednich lokalnym bankom, z zastrzeżeniem, że pieniądze te trafią do małych i średnim firm. Kredyty mogą zostać przyznane wyłącznie na określone cele. Jednym z nich jest poprawa zrównoważonego rozwoju środowiska firm z sektora MŚP, poprzez wspieranie m.in. konkurencyjnych i bezpiecznych źródeł energii.

Czas obowiązywania: Na bieżąco

Wielkość dostępnych środków: Zgodnie z zapotrzebowaniem

Typ: Pożyczki na atrakcyjnych warunkach dla instytucji pośrednictwa finansowego (lokalne banki, fundusze inwestycyjne).

Kto może aplikować?

Władze lokalne i regionalne, firmy z sektora MŚP.

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Poziom finansowania

Wysokość pożyczki zależy od rodzaju (wielkości) pożyczkobiorcy i czasu jej spłaty. Ostatecznie o warunkach udzielenia kredytu decyduje instytucja finansowa, która pożycza pieniądze i ponosi ryzyko z tym związane. Maksymalna wysokość pożyczki może sięgnąć 50% kosztów finansowanej inwestycji.

Cele

  • Zrównoważony rozwój środowiska – m.in. poprzez wspieranie konkurencyjnych i bezpiecznych sposobów zaopatrzenia w energię.
  • Działania na rzecz wzrostu gospodarczego odpornego na zmiany klimatyczne.

Informacje szczegółowe

Europejski Bank Inwestycyjny pożycza pieniądze lokalnym bankom i innym pośrednikom finansowym, które następnie użyczają ich swoim końcowym beneficjentom (patrz ustęp: „Kto może aplikować?”).

Ostateczna decyzja co do udzielenia kredytu należy do instytucji pośredniczącej, która przyjmuje także na siebie ryzyko pożyczenia tych środków swoim klientom. Europejski Bank Inwestycyjny nie ma żadnych stosunków umownych z beneficjentami.

W jaki sposób aplikować: Zainteresowane strony powinny skontaktować się ze swoimi lokalnymi pośrednikami finansowymi, w celu uzyskania bliższych informacji. Tutaj znajdziesz ich listę i wybierzesz pośrednika najbardziej odpowiedniego dla ciebie.

Dane kontaktowe

Centrala EIB

Tel: +352 43 79 1

Faks: +352 43 77 04

UK Director: Peter CURWEN

Linki

Europejski Bank Inwestycyjny http://www.eib.org/index.htm