FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

European Regional Development Fund / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)

Opis

Celem ERDF jest wzmocnienie spójności ekonomicznej i społecznej w ramach Unii Europejskiej, poprzez wyrównywanie różnic między poszczególnymi regionami UE.

Czas obowiązywania: Na bieżąco

Typ: Fundusz strukturalny

Kto może aplikować?

Władze lokalne i regionalne, korporacje, firmy z sektora MŚP, stowarzyszenia

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Wiejskie technologie energetyczne kwalifikujące się do dofinansowania

Biogaz, Biopaliwa, Biomasa, LNG (skroplony gaz ziemny), LPG (propan-butan), Kondensacyjne kotły grzewcze, Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (mikro-CHP), Pompy ciepła (na gaz ziemny lub LPG), Gruntowe pompy ciepła, Ocieplenie poddaszy i ścian, Solarne systemy fotowoltaiczne, Solarne (hybrydowe) instalacje grzewcze do wody.

Cele

Cele strategii wspólnotowej Europa 2020 mogą zostać zrealizowane tylko wtedy, gdy zostaną przeniesione na cele krajowe i regionalne. Finansowanie przez ERDF pomaga regionom przekuć te oczekiwania w konkretne, praktyczne działania.

Celem ERDF na lata 2014-2020 jest wzmocnienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności w ramach Unii Europejskiej, poprzez wyrównywanie podziałów i nierówności między poszczególnymi regionami.

Informacje szczegółowe

Zgodnie z nowym ustawodawstwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, regiony przejściowe i bardziej rozwinięte przy podziale funduszy mają się skoncentrować w największym stopniu na efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii, konkurencyjności firm z sektora MŚP oraz innowacyjności. Mniej rozwinięte regiony będą mogły dzielić przyznane fundusze także na inne cele, odzwierciedlające ich szersze potrzeby rozwojowe.

Zaproponowany mechanizm zakłada, że:

  • Przynajmniej 80% zasobów ma być skoncentrowanych na efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii, badaniach naukowych, innowacyjności oraz wsparciu firm z sektora MŚP w regionach przejściowych i bardziej rozwiniętych, z czego 20% ma być zainwestowane w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii.
  • Przynajmniej 50% zasobów ma być skoncentrowanych na efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii, badaniach naukowych, innowacyjności oraz wsparciu firm z sektora MŚP w regionach mniej rozwiniętych, z czego 6% ma być zainwestowane w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii.

Zarządzaniem ERDF mają się zajmować kompetentne władze na szczeblu regionalnym i krajowym. Zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie z ERDF proszeni są o skontaktowanie się z zespołem właściwym dla twojego regionu. Specjaliści udzielą wszystkich niezbędnych informacji na temat procesu aplikacyjnego i ocenią, czy dany projekt ma szansę uzyskać takie dofinansowanie z ERDF.