FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Fundusz Spójności

Opis

Ramię finansowe Polityki Strukturalnej UE, mające na celu zmniejszenie nierówności ekonomicznych i społecznych w gronie państw członkowskich Unii Europejskiej.

Czas obowiązywania: 2014-2020

Wielkość dostępnych środków: Budżet EU28: 68,7 mld EUR

Typ: Finansowanie – wymogi są określane na poziomie krajowym państw członkowskich UE.

Kto może aplikować

Władze lokalne i regionalne.

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Technologie energetyczne kwalifikujące się do dofinansowania

Biogaz, Biopaliwa, Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (mikro-CHP), Solarne (hybrydowe) instalacje grzewcze do wody.

Cele

  • Promowanie starań na szczeblu międzynarodowym, mających na celu rozwiązanie problemów ekologicznym, ze szczególnym naciskiem na walkę ze zmianami klimatycznymi.
  • Wspieranie państw członkowskich UE, których dochód narodowy brutto na osobę jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Informacje szczegółowe

Fundusz Spójności wspiera inwestycje w zakresie dostosowania się do zmian klimatu w sektorze wodnym i gospodarki odpadami. Możliwe jest również wsparcie inwestycji energetycznych, pod warunkiem, że mają one pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Takimi inwestycjami są na pewno działania ukierunkowane na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii.

Więcej informacji na temat finansowania można znaleźć na poniższych stronach krajowych punktów kontaktowych.

Narodowe punkty kontaktowe

Austria: Oerok

Belgia: VlaamsEuropees VerbindingsAgentschap, Enterprise Europe Wallonie

Bułgaria: EU Structural Funds: Single Information Web Portal

Chorwacja: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije

Cypr: Διαρθρωτικά Ταμεία

Czechy: Ministerstvo Pro Mistni Rozvoj CR

Dania: Regional Udvikling

Estonia: Euroopa Liidu Struktuuritoetus / Ministry of Finance of the Republic of Estonia

Finlandia: Rakennerahstot

Francja: Europe en France, the portal of European Funds in France

Grecja: ESPA

Holandia: Ministerie van Economische Zaken

Irlandia: EU Structural Funds Division, Department of Finance

Litwa: Kuriame Lietuvos Ateiti

Luksemburg: Europaforum

Łotwa: ES – Fondi

Malta: Malta Regional Development and Dialogue Foundation

Niemcy: Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung

Polska: Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Portugalia: Quadro de Referencia Estrategico Nacional

Rumunia: Fonduri Structurale

Słowacja: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Słowenia: Evropski slad za regionalni razvoj / Ministarstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Szwecja: Tillväxtverket

Węgry: Nemzeti Fejlesztesi Ugynokseg

Wielka Brytania: Department For Business Innovation and Skills

Włochy: Fondi Strutturali

Przetargi

Otwarte.