FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Horizon 2020

Opis

Horizon 2020 to instrument finansowy, wdrażający „Unię Innowacji” – flagową inicjatywę w ramach programu Europa 2020, którego celem jest zapewnienie konkurencyjności Europy na świecie. Jednym z wyznań, które stoją przed pomysłodawcami Horizon 2020 jest bezpieczna, czysta i wydajna energia.

Czas obowiązywania: 2014-2020

Wielkość dostępnych środków: 70,2 mld EUR

Kto może aplikować?

Władze lokalne i regionalne

Budżet

Globalny budżet: 70,2 mld EUR, w tym:

  • Bezpieczna, czysta i wydajna energia: 5,931 mln EUR
  • Inteligentny, zielony i zintegrowany transport: 6,339 mln EUR
  • Działania na rzecz klimatu, wydajności zasobów oraz surowców: 3,081 mln EUR

Kwoty te muszą zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę Europy w ramach Rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych.

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Poziom finansowania

Energia odgrywa istotną rolę w programie Horizon 2020, w ramach którego do rozdysponowania jest 5,931 mln EUR na sfinansowanie projektów energetycznych.

Cele

Celem programu Horizon 2020 jest wypełnienie luki pomiędzy badaniami naukowymi a rynkiem, na przykład poprzez wsparcie przedsiębiorców w osiąganiu przełomu technologicznego.

Informacje szczegółowe

Otwarte przetargi

PRZETARGI NA BUDYNKI ENERGOOSZCZĘDNE

EeB-05-2015: Innowacyjne narzędzia do modernizacji budynków na poziomie okręgu

EeB-06-2015: Zintegrowane rozwiązania, dotyczące magazynowania energii cieplnej do zastosowań w budownictwie

EeB-08-2015: Zintegrowane podejście do modernizacji budynków mieszkalnych

EeB-07-2015: Nowe narzędzia i metodologie mające na celu zmniejszenie różnic pomiędzy zakładaną a rzeczywistą wydajnością energetyczną na poziomie budynków i bloków mieszkalnych

PRZETARGI NA BUDYNKI ENERGOOSZCZĘDNE

EeB-01-2014: Materiały do budowy przegród zewnętrznych budynku

EeB-02-2014: Adaptowalne przegrody zewnętrzne w projektach renowacji budynków

EeB-03-2014: Rozwój nowych technik inspekcji wewnętrznych oraz metodologii kontroli jakości dla procesów wydajnego budownictwa

EeB-04-2014: Wsparcie na rzecz zwiększenia wpływu projektów PPP EeB

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – WPROWADZENIE NA RYNEK

Usunięcie barier rynkowych, uniemożliwiających wdrożenie wydajnych rozwiązań w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – WPROWADZENIE NA RYNEK (PDA)

EE-20-2015: Pomoc w opracowywaniu i rozwoju innowacyjnych, agregowanych schematów oraz projektów inwestycyjnych z zakresu zrównoważonej energii, kwalifikujących się do uzyskania finansowania bankowego

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE

EE-06-2015: Reakcja na zapotrzebowanie w blokach mieszkalnych

EE-11-2015: Nowe rozwiązania na rzecz efektywności energetycznej, oparte na ICT

EE-13-2015: Technologie ogrzewania i chłodzenia na poziomie okręgu

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – WPROWADZENIE NA RYNEK

EE-05-2015: Zwiększenie wydajności energetycznej istniejących budynków, poprzez innowacyjność procesu i organizacji, oraz stworzenie rynku dla gruntownych renowacji

EE-07-2015: Zwiększenie potencjału organów władzy publicznej w procesie planowania i wdrażania polityk oraz środków na rzecz zrównoważonej energii

EE-10-2015: Zaangażowanie konsumentów na rzecz zrównoważonej energii

EE-14-2015: Usunięcie barier rynkowych w celu wprowadzenia na rynek wydajnych rozwiązań z zakresu ogrzewania i chłodzenia

EE-15-2015: Zapewnienie skutecznego wdrożenia ustawodawstwa UE w zakresie wydajności produktów

EE-16-2015: Innowacje organizacyjne, mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przemyśle

EE-17-2015: Kampania na rzecz innowacji energetycznych wśród dużych grup nabywców

EE-19-2015: Poprawa możliwości finansowania oraz atrakcyjności inwestycji w zakresie zrównoważonej energii

EE-21-2015: Rozwój i wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług energetycznych oraz schematów finansowania rozwiązań z zakresu zrównoważonej energii

EE-09-2015: Upoważnienie interesariuszy do asystowania władzom publicznym w określaniu oraz wdrażaniu polityk i środków na rzecz zrównoważonej energii

PRZETARGI NA KONKURENCYJNĄ ENERGIĘ NISKOWĘGLOWĄ

Demonstracja odnawialnych technologii elektrycznych i grzewczo-chłodniczych

PRZETARGI NA KONKURENCYJNĄ ENERGIĘ NISKOWĘGLOWĄ

LCE-04-2014: Wprowadzenie na rynek istniejących i nowo powstających technologii w zakresie odnawialnej energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia

LCE-07-2014: Sieć dystrybucji i rynek detaliczny

LCE-08-2014: Magazynowanie lokalne / na małą skalę

LCE-10-2014: Technologie nowej generacji w zakresie magazynowania energii

LCE-14-2014: Wprowadzenie na rynek istniejących i nowo powstających rozwiązań w zakresie bioenergii

LCE-18-2014: Wsparcie wspólnych działań na rzecz prezentacji i walidacji innowacyjnych rozwiązań energetycznych

Dane kontaktowe

Dyrekcja Generalna ds. Badań i Innowacji

Komisja Europejska

ORBN 2/65

B-1049 Bruksela – Belgia

Kierownik Działu Nowych i Odnawialnych Źródeł Energii: Paul Verhoef

Tel.: +32 2 29 911111