FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Sustainable Energy Financing Facilities / Program Finansowania Rozwoju Zrównoważonej Energii (SEFF)

Opis

Specjalny program kredytowy, wspierający mniejsze firmy w realizowaniu ich wysiłków na rzecz zrównoważonej energii.

Czas obowiązywania: Na bieżąco

Wielkość dostępnych środków: 150 mln EUR

Typ: Linie kredytowe dla lokalnych instytucji finansowych (banków lokalnych)

Kto może aplikować?

Korporacje, firmy z sektora MŚP, posiadacze kredytów mieszkaniowych.

Kraje

Bułgaria, Polska, Rumunia, Słowacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, Albania

Wiejskie technologie energetyczne kwalifikujące się do dofinansowania

Pompy ciepła, gaz ziemny lub LPG (propan-butan)

Poziom finansowania

Od kilku tysięcy euro do kilkuset tysięcy euro, w zależności od oceny kwalifikowalności danej inwestycji.

Cele

Promowanie gospodarki rynkowej w krajach środkowej i wschodniej Europy, Azji Środkowej oraz południowej i wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, poprzez rozwiązywanie problemów związanych z wysoką energochłonnością działalności gospodarczej.

Informacje szczegółowe

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD) rozszerza dostępność linii kredytowych o lokalne instytucje finansowe, które szukają możliwości finansowania rozwiązań dla zrównoważonej energii. Lokalne instytucje finansowe użyczają tych środków (na zasadzie pożyczek) swoim klientom – firmom z sektora MŚP, a także pożyczkobiorcom korporacyjnym i fizycznym (pożyczającym pieniądze na cele mieszkaniowe).

Pożyczki mieszkaniowe opiewają na sumę od kilku tysięcy euro do kilkuset tysięcy euro, a ich głównym przeznaczeniem są remonty i unowocześnienia budynków mieszkalnych. Z pożyczek SEFF korzystają różne grupy odbiorców: właściciele domów, stowarzyszenia właścicieli nieruchomości oraz towarzystwa budownictwa mieszkaniowego

Aktualne Programy Finansowania Rozwoju Zrównoważonej Energii w Europie:

 

Bułgaria

BEERECL

155 mln EUR

Biznes

Bułgaria

REECL

90 mln EUR

Mieszkaniowe

Bułgaria

EUEEFF

20 mln EUR

Biznes

Bułgaria

BEECIFF

150 mln EUR

MŚP

Polska

PolSEFF

150 mln EUR

MŚP

Rumunia

RoSEFF

600 mln EUR

MŚP

Rumunia

EEFF

80 mln EUR

Biznes

Słowacja

SlovSEFF

150 mln EUR

Biznes

Słowacja

MUNSEFF

45 mln EUR

Infrastruktura

Bałkany Zachodnie

WebSEFF

60 mln EUR

Biznes

Bałkany Zachodnie

WebSEDFF

50 mln EUR

MŚP

Dane kontaktowe

Wydajność energetyczna i zmiany klimatyczne

Tel: +44 20 7338 7478

Faks: +44 20 7338 6942

Dyrektor: Terry McCallion

 

Wsparcie MŚP

Tel: +44 20 7338 7356

Faks: +44 20 7338 7742

E-mail: sbs@ebrd.com

Dyrektor: Charlotte Ruhe

 

Pytania w innych sprawach: SEFFs@ebrd.com

Dane kontaktowe SEFF w poszczególnych krajach: http://www.ebrdseff.com/en/contact-us.html

 

Linki

Program Finansowania Rozwoju Zrównoważonej Energii (SEFF) www.polseff.org

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD) www.ebrd.com/home