FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Mandat za kopciucha. Straż miejska nałoży mandat za naruszenie uchwały antysmogowej

Strażnicy miejscy będą mogli nakładać mandaty za naruszanie uchwał antysmogowych - zakłada projekt rozporządzenia przygotowany przez MSWiA. 

Resort spraw wewnętrznych i administracji przygotował projekt nowego rozporządzenia, który rozszerza uprawnienia strażników gminnych (miejskich) do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Chodzi o wykroczenia określone w art. 334 Prawo ochrony środowiska  polegające na łamaniu ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych uchwalą sejmiku wojewódzkiego w zakresie stosowania paliw oraz eksploatacji instalacji, w których następuje ich spalanie. 

Jak tłumaczą autorzy projektu dotychczas egzekucja odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów uchwał antysmogowych napotykała poważne trudności wynikające z braku mechanizmu umożliwiającego podjęcie przez strażników gminnych (miejskich) natychmiastowej w skutkach reakcji prawno-karnej.

W uzasadnieniu wskazano, że zakładanym efektem projektowanych zmian jest usprawnienie walki ze sprawcami naruszeń przepisów uchwal antysmogowych i wzmocnienia ochrony zdrowia i środowiska. Uchwały antysmogowe obowiązują obecnie na terenie 7 województw, zamieszkiwanych przez 60 proc. populacji.

Ponadto projekt zawiera przepisy przywracające uprawnienie strażników gminnych (miejskich) do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w ustawie - Prawo wodne. 

Propozycja ma związek z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. znowelizowanej ustawy Prawo wodne, która w całości uchyliła przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121). W rezultacie konieczne jest dokonanie aktualizacji przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, w zakresie odesłania do właściwych przepisów karnych w obowiązującej ustawie.

Źródło: PAP / mp