FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Straże miejskie i gminne będą mogły karać za łamanie uchwał antysmogowych

Od początku listopada strażnicy gminni będą mogli wystawiać mandaty za łamanie przepisów prawa miejscowego, jakim jest uchwała antysmogowa.

Stanie się to możliwe dzięki rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 11 października 2018 roku. Do tej pory, pomimo tego, że uchwały antysmogowe przyjęto w kilku województwach, straże gminne mogły jedynie informować o nieprawidłowościach, a w przypadku stwierdzenia naruszeń, przekazać sprawę do policji bądź złożyć wniosek do sądu o ukaranie.

Strażnicy mogli do tej pory wystawiać mandaty jedynie w przypadku stwierdzenia spalania odpadów w piecach i kotłach domowych oraz na powierzchni ziemi.

Uchwały smogowe można egzekwować

– To rozporządzenie to długo oczekiwany przez wszystkich, dla których jakość powietrza jest ważną sprawą, akt prawa. Dzięki niemu ukrócone zostanie ewidentne łamanie prawa, a walka ze smogiem powinna przybrać tempa – podkreśla Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Straż gminna może ukarać za:

  • stosowanie jednego z paliw wymienionych w uchwale antysmogowej, tj. mułów i flotokoncentratów, węgla brunatnego, niskiej jakości miału, mokrego drewna (szczegóły: załączona uchwała antysmogowa);
  • ogrzewanie budynku urządzeniem niespełniającym wymogów uchwały, którego eksploatacja rozpoczęła się po 1 września 2017 roku, czyli np. zamontowanie i używanie kotła pozaklasowego czy pieca innego niż ekoprojekt (dotyczy np. tradycyjnych pieców kaflowych);
  • palenie odpadów w kominku, piecu, kotle;
  • palenie odpadów na powierzchni ziemi.

O to, aby nadać strażnikom gminnym i miejskim uprawnienia do nakładania grzywien za tego typu przewinienia w styczniu do MSWiA apelował marszałek Saługa.

Prawo zostało uaktualnione

Przeważająca część zmian dotyczy dostosowania dotychczas przestarzałych publikatorów znajdujących się w rozporządzeniu, co nie ma wpływu na zakres czynności podejmowanych przez strażników miejskich i gminnych.

Istotne znaczenie mają dwie zmiany: nabycie uprawnień mandatowych do egzekwowania naruszenia uchwały antysmogowej oraz nowe uprawnienia z zakresu Prawa Wodnego. Dotychczasowe regulacje odnośnie uprawnień mandatowych strażników w rozporządzeniu miały „martwy ” charakter z uwagi na brak ich dostosowania do nowej, wydanej w 2017 r. ustawy Prawo Wodne. Obecna nowelizacja eliminuje dotychczasowe nieprawidłowości. Umożliwi to strażnikom miejskim karanie np. za grodzenie dostępu do wody.

Trzy lata uchwał antysmogowych

Przepisy upoważniające sejmiki województw do przyjmowania uchwał antysmogowych obowiązują w Polsce już niemal trzy lata. W tym okresie większość samorządów województw podjęła pracę nad takimi aktami i doprowadziła do ich uchwalenia. Aktualnie na obszarze kraju obowiązuje 17 uchwał antysmogowych podjętych przez dziewięć sejmików województw, tj. sejmiki dolnośląski, lubuski, łódzki, małopolski, mazowiecki, opolski, podkarpacki, śląski i wielkopolski.

Odrębne uchwały obowiązują dla największych miast w województwach dolnośląskim – dla Wrocławia, lubuskim – dla Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry, małopolskim – dla Krakowa oraz w wielkopolskim – dla Poznania i Kalisza.

Źródło: portalkomunalny.pl