FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Uchwała antysmogowa na Mazowszu

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową, która m.in. zakazuje stosowania najgorszej jakości paliw i nakazuje wymianę bezklasowych kotłów na urządzenia spełniające normy europejskie. Wszystko po to, aby w znaczący sposób poprawić jakość powietrza na Mazowszu.   

Przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwała antysmogowa to kolejny krok w kierunku poprawy jakości powietrza. Nowe regulacje dotyczą wszystkich, którzy korzystają z kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe. Wprowadzony zostaje zakaz stosowania najgorszej jakości paliw takich jak m.in: muły i flotokocentraty węglowe, węgiel brunatny czy drobny węgiel kamienny. - Już rok temu klub radnych PO zawnioskował do Urzędu Marszałkowskiego o rozpoczęcie prac nad nowymi przepisami. Od dziś nie będzie można instalować pieców niższej jakości, które emitują do atmosfery dużo szkodliwych, trujących substancji. Będzie to zmiana, która radykalnie poprawi jakość powietrza na terenie Mazowsza - mówi Wojciech Bartelski, przewodniczący klubu radnych Platformy Obywatelskiej w Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Nowe przepisy nakładają również obowiązek wymiany bezklasowych kotłów na paliwo stałe na kotły spełniające normy europejskie. - Dzięki uchwale antysmogowej na Mazowszu będziemy mogli oddychać dużo czystszym powietrzem. Musimy dążyć do tego aby poziom zanieczyszczenia powietrza nie przekraczał norm europejskich. Do osiągnięcia tego celu potrzebna jest również współpraca wszystkich samorządów w zakresie rozbudowy sieci ciepłowniczych i gazowych - podkreśla Krzysztof Strzałkowski, wiceprzewodniczący klubu radnych Platformy Obywatelskiej w Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Uchwała przewiduje różnego rodzaju okresy przejściowe. Na wymianę najgorszego rodzaju kotłów bezklasowych, które nie spełniają żadnych norm emisji mieszkańcy mają czas do 1 stycznia 2023 roku. Z kolei zakaz stosowania najniższej jakości paliw stałych obowiązuje od 1 lipca 2018 roku. – Mieszkańcy muszą mieć czas na dostosowanie się do nowych regulacji. Podejmując uchwałę wzięliśmy pod uwagę, że mieszkańcy zdążyli przygotować się już do najbliższej zimy – mówi Krzysztof Strzałkowski. Od 2018 roku wszystkie piece będą musiały spełniać surowsze normy emisji. Będą musiały być to piece kategorii 5.

Uchwała antysmogowa pozwoli skutecznie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza na Mazowszu. Problem jest poważny, gdyż wszystkie badania wskazują, że od lat przekraczane są dopuszczalne normy stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Taka sytuacja negatywnie wpływa na zdrowie mieszkańców, powodując m.in. choroby układu krążenia i układu oddechowego. Zanieczyszczenie powietrza powoduje wysokie koszty ekonomiczne związane m.in. z wydatkami na opiekę zdrowotną oraz zmniejsza atrakcyjność regionu wśród potencjalnych inwestorów. Cierpi również rynek turystyczny. Teraz samorządy dostają do ręki narzędzie, za pomocą którego będzie można skutecznie walczyć z trującym smogiem.

Źródło: informator-stolicy.pl