FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Unia Europejska uznaje spaliny z silników wysokoprężnych za rakotwórcze dla pracowników

W połowie października Parlament Europejski i Rada Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie drugiej pozycji Komisji Europejskiej dotyczącej poszerzenia listy chemicznych substancji uznanych za rakotwórcze w miejscu pracy

W związku z tym osiem dodatkowych rakotwórczych chemikaliów zostanie objętych dyrektywą w sprawie substancji rakotwórczych i mutagenów, w tym spaliny z silników wysokoprężnych. Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracy Marianne Thyssen z zadowoleniem przyjęła to porozumienie.

„Dzisiaj podjęliśmy kolejny ważny krok w ochronie europejskich pracowników przed rakiem wywołanym warunkami pracy. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie prawodawstwa dotyczącego ośmiu rakotwórczych chemikaliów, w tym spalin z silników Diesla. Zapewni to lepszą ochronę dla ponad 20 mln pracowników w Europie. Skorzystają na tym zwłaszcza pracownicy przemysłu chemicznego, metalowego i samochodowego, kierowcy zawodowi, pracownicy budowlani oraz pracownicy w sektorze portowym i magazynowym. Mam nadzieję, że porozumienie to zostanie szybko potwierdzone, abyśmy mogli dokonać prawdziwej zmiany i zapobiec ponad 100 tys. zgonów z powodu raka w ciągu najbliższych 50 lat” – powiedziała Marianne Thyssen.

W 52 proc. wszystkich zgonów związanych z wykonywaną pracą rak pozostaje największym cichym zabójcą. Podczas gdy większość państw członkowskich ma krajowe limity narażenia na wiele rakotwórczych substancji chemicznych, niektóre państwa członkowskie są mniej rygorystyczne. Oznacza to, że pracownicy nie są jednakowo chronieni na jednolitym rynku i że nie ma równych szans dla przedsiębiorstw. Ponieważ wiedza naukowa na temat chemikaliów rakotwórczych stale ewoluuje, Komisja Europejska popiera ciągły proces aktualizacji dyrektywy w sprawie substancji rakotwórczych i mutagenów (dyrektywa 2004/37/WE).

Alternatywą dla silników Diesla wykorzystywanych w przemyśle jest gaz płynny (LPG). To czysto spalające się paliwo, a jego użycie praktycznie nie generuje cząstek stałych i sadzy. Zasilanie silników LPG łączy wydajność z bezpieczeństwem, a w przypadku wielu aplikacji (np. wózków widłowych) LPG oferuje wydajność niedostępną dla innych rozwiązań, w tym silników wysokoprężnych.