FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Zanieczyszczenie powietrza powoduje znaczące obniżenie poziomu inteligencji, ujawniły badania

Wpływ powietrza o wysokim poziomie toksycznych zanieczyszczeń „jest równoznaczny z utratą roku nauki”.

Z nowych badań wynika, że zanieczyszczenie powietrza powoduje znaczne obniżenie poziomu inteligencji. Naukowcy wskazują też, że szkodliwe dla społeczeństwa działanie toksycznego powietrza jest o wiele głębsze niż znane już skutki dla zdrowia fizycznego.

Badania przeprowadzono w Chinach, ale są one istotne dla całego świata, ponieważ 95 proc. globalnej populacji oddycha niebezpiecznym powietrzem. Stwierdzono, że wysoki poziom zanieczyszczeń doprowadził do znaczących spadków wyników testów w zakresie umiejętności językowych i arytmetyki, przy czym średni wpływ odpowiada stracie roku wykształcenia danej osoby.

„Zanieczyszczone powietrze może powodować u ludzi zmniejszenie się ich poziomu wykształcenia o jeden rok, co jest ogromnym skutkiem”, powiedział Xi Chen z Yale School of Public Health w USA, członek zespołu badawczego. „Wiemy, że efekt jest gorszy w przypadku osób starszych, szczególnie powyżej 64. roku życia, mężczyzn oraz osób z niskim wykształceniem. Jeśli obliczyć stratę (intelektualną) w odniesieniu do tych osób, może to być kilka lat edukacji”.

Wcześniejsze badania wykazały, że zanieczyszczenie powietrza szkodzi zdolnościom poznawczym studentów, ale to jest pierwsza analiza obejmująca osoby w każdym wieku i z rozróżnieniem między mężczyznami i kobietami.

Jak powiedział Chen, szkody w inteligencji w największym stopniu dotykają osób w wieku powyżej 64 lat, w ich przypadku konsekwencje są najpoważniejsze, a przecież – dodał badacz – „Zwykle najbardziej krytyczne decyzje finansowe podejmujemy na starość”. Rebecca Daniels z brytyjskiej medycznej organizacji charytatywnej Medact podsumowała: „Odkrycia zawarte w tym raporcie są niezwykle niepokojące”.

Zanieczyszczenie powietrza powoduje na świecie 7 mln przedwczesnych zgonów rocznie, ale jego szkodliwość dla ludzi w zakresie zdolności umysłowych jest mniej znana. Niedawne badania wykazały, że toksyczne powietrze było związane z „wyjątkowo wysoką umieralnością” osób z zaburzeniami psychicznymi, a wcześniejsze prace wiązały je ze zwiększoną zachorowalnością na choroby psychiczne wśród dzieci; inna analiza wykazała zwiększone ryzyko demencji u ​​osób żyjących w pobliżu ruchliwych dróg.

Nowa praca, opublikowana w czasopiśmie „Proceedings of National Academy of Sciences”, analizowała testy językowe i arytmetyczne przeprowadzane w ramach China Family Panel Studies na 20 tys. ludzi w całym kraju w latach 2010-2014. Naukowcy porównali wyniki testów z poziomem zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu i dwutlenkiem siarki.

Odkryli, że im dłużej ludzie byli narażeni na zanieczyszczone powietrze, tym większe były szkody wyrządzone ich inteligencji; bardziej ucierpiały zdolności językowe niż matematyczne i bardziej mężczyźni niż kobiety. Naukowcy stwierdzili, że może to wynikać z różnic w funkcjonowaniu mózgu u obu płci.

Derrick Ho z Uniwersytetu Politechnicznego w Hongkongu powiedział, że wpływ zanieczyszczenia powietrza na procesy poznawcze jest ważny, a jego grupa uzyskała podobne wstępne wyniki swojej pracy. „Dzieje się tak dlatego, że silne zanieczyszczenie powietrza może potencjalnie wiązać się ze stresem oksydacyjnym, stanami zapalnymi i z neurodegeneracją ludzi” – powiedział Ho.

Jak podkreślał Chen, zanieczyszczenie powietrza było najprawdopodobniej przyczyną utraty inteligencji, a nie tylko korelacją. W badaniu wzięły udział te same osoby, zanieczyszczenie powietrza zmieniało się z roku na rok, co oznacza, że ​​automatycznie uwzględniono wiele innych możliwych czynników przyczynowych, takich jak różnice genetyczne.

Naukowcy zauważyli również, że ludzie są bardziej niecierpliwi lub nie współpracują podczas testów, gdy zanieczyszczenie powietrza jest wysokie.

Zanieczyszczenie powietrza może też mieć krótkoterminowy wpływ na inteligencję. Zdaniem Chena grozi to poważnymi konsekwencjami np. dla uczniów, którzy muszą zdawać ważne egzaminy w dniach, kiedy stężenie toksyn w powietrzu jest wysokie.

„Nie ma skrótów prowadzących do rozwiązania tego problemu”, powiedział Chen. „Rządy naprawdę muszą podjąć konkretne działania w celu redukcji zanieczyszczenia powietrza. To może przynieść korzyści kapitałowi ludzkiemu, który jest jedną z najważniejszych sił napędowych wzrostu gospodarczego”. W Chinach zanieczyszczenie powietrza spada, ale pozostaje trzy razy wyższe od limitów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Według WHO 20 najbardziej zanieczyszczonych miast świata znajduje się w krajach rozwijających się. Chiny, będące domem dla wielu z tych miast, w ostatnich pięciu latach szczególnie angażowały się w „wojnę z zanieczyszczeniem powietrza”.

„Wyniki badań mają zastosowanie na całym świecie”, dodał Chen. Według niego szkody dla inteligencji mogą być przyrostowe, z 1 mg wzrostu zanieczyszczenia w ciągu trzech lat, co byłoby równoznaczne z utratą ponad miesiąca edukacji. Małe cząsteczki zanieczyszczeń są szczególnie szkodliwe. „Tak jest, gdziekolwiek mieszkamy. Jako istoty ludzkie mamy więcej wspólnego niż tego, co nas różni”.

Aarash Saleh, rejestrujący choroby układu oddechowego w Wielkiej Brytanii i zaangażowany w kampanię „Lekarze przeciwko dieslom”, powiedział: „Badanie to dodaje kolejny do banku dowodów, że narażenie na zanieczyszczenie powietrza może pogorszyć nasze funkcje poznawcze”.

Tłumaczenie artykułu opublikowanego przez „The Guardian”, https://www.theguardian.com/environment/2018/aug/27/air-pollution-causes....