FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Historia

2014-2016

Tropiciele Cząstek Stałych

W 2014 r. w ramach FREE ruszyła kampania Tropiciele Cząstek Stałych, której celem jest podniesienie poziomu świadomości społecznej w zakresie szkodliwego wpływu pyłu zawieszonego (powstającego m.in. w rezultacie spalania węgla w piecach domowych) na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne.

2013

Miks energetyczny dla terenów wiejskich


Pierwszy w Polsce dokument przedstawiający optymalny miks energetyczny dla terenów wiejskich powstał przy współudziale ekspertów i przyjaciół FREE: dra Andrzeja Hałasiewicza z Kancelarii Prezydenta RP, dra Arkadiusza Węglarza z Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Marka Biedrzyckiego z Instytutu Agroenergetyki i Bożeny Wróblewskiej z firmy GASPOL.

 

Druga edycja Białej Księgi


Premiera drugiej edycji Białej Księgi, zatytułowanej „Modernizacja energetyczna polskiej wsi. W stronę energetyki prosumenckiej”, odbyła się podczas debaty ekspertów na temat przyszłości energetyki wiejskiej w Polsce. Po premierze Biała Księga została dostarczona do ponad 280 decydentów i ekspertów.

 

Stowarzyszenie FREE


W marcu 2013 r. zarejestrowane zostało stowarzyszenie Forum Rozwoju Efektywnej Energii, którego celem jest podnoszenie problematyki dostępu do nowoczesnych i ekologicznych źródeł energii na terenach wiejskich.
 

2012

Spotkania z władzami gmin Żywiec i Sucha Beskidzka

Rezultatem spotkań było podpisanie przez około 100 samorządowców Zielonej Karty – dokumentu precyzującego działania, które należy podjąć dla rozwoju energetycznego terenów niezurbanizowanych. Zielona Karta została następnie przekazana do Ministerstwa Ochrony Środowiska, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Konkurs „Miejsce z klimatem”

Konkurs „Miejsce z klimatem” na najlepsze wiejskie lub podmiejskie gospodarstwo agroturystyczne, kwaterę, mały hotel lub pensjonat wykorzystujące nowoczesne źródła energii. Cel – wyselekcjonowanie dobrych praktyk wykorzystywania tego typu źródeł energii na obszarach wiejskich. Do konkursu zgłosiło się 112 gospodarstw z całej Polski, z czego 100 wyróżniono certyfikatem „Miejsce z klimatem”. Gospodarstwa otrzymały od FREE przewodnik wykorzystania logotypu konkursu w działaniach promocyjnych. Jury przyznało dodatkowo trzy nagrody główne i nagrodę specjalną za wykorzystywanie gazu LPG, a internauci w specjalnym głosowaniu wybrali laureata nagrody publiczności.

2011

Ogólnopolski Program na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „GASPOL kibicuje klimatowi”

Celem programu było rozpowszechnienie wiedzy na temat nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego rozwiązań energetycznych oraz aktywizacja gmin, powiatów i społeczności lokalnych do podejmowania inicjatyw ekologicznych.

 

Badanie opinii publicznej

Wyniki badania dotyczącego barier, jakie w rozwoju polskich gmin widzą ich mieszkańcy oraz władze, zostały zaprezentowane w raporcie „Ocena i perspektywy rozwoju źródeł energii w polskich gminach do 2020 roku”.

 

Warsztaty Dobrego Klimatu

Warsztaty dla gmin – z udziałem ekspertów – odbyły się w województwach: podlaskim, pomorskim, dolnośląskim, mazowieckim i małopolskim. Omówiono zagadnienia dotyczące nowoczesnych i ekologicznych źródeł energii oraz sposoby pozyskiwania środków z UE.

 

Konkurs „Gmina przyszłości” i Ranking Dobrych Praktyk

To konkurs dla gmin, które wdrożyły innowacyjne projekty energetyczne. Zgłoszono 73 projekty z 34 gmin z całej Polski. O wynikach konkursu, oprócz specjalnie powołanej rady ekspertów, zadecydowali – w głosowaniu – internauci. Efektem konkursu był m.in. Ranking Dobrych Praktyk, prezentujący nagrodzone projekty.

2010

Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE)

Z inicjatywy firmy GASPOL powstało Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE), działające w ramach paneuropejskiej inicjatywy FREE – The Future of Rural Energy in Europe.

 

Pierwsza edycja Białej Księgi

Jeszcze w tym samym roku FREE opublikowało Białą Księgę zatytułowaną „Potrzeby i braki energetyczne społeczności wiejskich i podmiejskich”. Zawiera ona m.in. wyniki ogólnopolskich badań dotyczących wykorzystywania źródeł energii na terenach niezurbanizowanych. Była to pierwsza w Polsce publikacja w całości poświęcona zagadnieniom związanym z energetyką na terenach wiejskich.