FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

o FREE

FREE (Forum Rozwoju Efektywnej Energii) – to stowarzyszenie podejmujące szereg inicjatyw o zasięgu paneuropejskim mających na celu promocję i rozwój nowoczesnych źródeł energii na obszarach wiejskich i niezurbanizowanych. Działania informacyjne, promocyjne oraz prospołeczne są ukierunkowane na przekazywanie wiedzy oraz informowanie o dostępności mechanizmów finansowania w ramach Unii Europejskiej.

Ważnym aspektem funkcjonowania stowarzyszenia FREE jest inicjowanie dialogu, w którym biorą udział politycy, przedstawiciele administracji publicznej, dziennikarze, eksperci oraz liderzy opinii na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym. Dlatego inicjatywę FREE wspierają różnego rodzaju grupy i organizacje, które zobowiązały się do działań na rzecz poprawy losu mieszkańców wsi oraz uświadomienia im potencjału społeczności wiejskich poprzez lepszy wybór rozwiązań energetycznych.

W Polsce dostępne są technologie i urządzenia efektywne energetycznie, wykorzystujące źródła odnawialne i paliwa przyjazne dla środowiska naturalnego, takie jak gaz ziemny, płynny i biogaz. Dlatego FREE uważa, że rozwój energetyki prosumenckiej, bazującej na rozproszonych źródłach energii, jest dla mieszkańców obszarów wiejskich ogromną szansą na mniejsze rachunki za energię, rozwój miejsc pracy, a przede wszystkim ochronę środowiska naturalnego. 

Promocja zrównoważonej energii w społecznościach wiejskich, poprzez badania naukowe, doradztwo w kwestii rozwiązań energetycznych dla obszarów rolniczych oraz wspieranie inicjatyw społeczności wiejskich jest najważniejszym celem FREE. Zaangażowanie w działalność decydentów Unii Europejskiej oraz liderów opinii pozwoli stowarzyszeniu zagwarantować, że określone potrzeby populacji wiejskiej w zakresie zrównoważonej energii zostaną wzięte pod uwagę przy stanowienia nowego ustawodawstwa unijnego.

Inicjatywa FREE została zapoczątkowana w 2010 roku i jest finansowana przez SHV Energy – rodzinną firmę, która dostarcza ludziom i prowadzonym przez nich biznesom zdecentralizowane oraz spersonalizowane rozwiązania i usługi energetyczne. W Polsce mecenasem projektu jest GASPOL SA.