FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Stowarzyszenie FREE

Celem stowarzyszenia Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE; KRS: 0000455167) jest prowadzenie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości, nauki, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie efektywnych i niskoemisyjnych źródeł energii na terenach wiejskich.

Główne założenia działalności FREE to:

  • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwiązywania problemu niedoboru źródeł energii na obszarach niezurbanizowanych,
  • promowanie niskoemisyjnych rozwiązań energetycznych, działań i innowacji na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej,
  • edukacja w zakresie ochrony środowiska naturalnego, w szczególności korzyści płynących z efektywnych źródeł energii,
  • inicjowanie, wspieranie i pomoc w zakresie rozwoju przedsiębiorczości opartej na efektywnych źródłach energii,
  • ochrona środowiska naturalnego poprzez promowanie i wspieranie rozwiązań przyczyniających się do ograniczania emisji substancji niebezpiecznych do atmosfery,
  • wspieranie członków stowarzyszenia w realizacji działań związanych z upowszechnianiem niskoemisyjnych źródeł energii,
  • integrowanie środowisk zainteresowanych wdrażaniem technologii niskoemisyjnych.

Statut Stowarzyszenia

Ogłoszenia dla członków Stowarzyszenia FREE

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 12:00, przy al. Jana Pawła II 80 w Warszawie.

Ogłoszenia dla członków Stowarzyszenia FREE

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. o godz. 12:00, przy al. Jana Pawła II 80 w Warszawie.

Ogłoszenia dla członków Stowarzyszenia FREE

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 12:00,
przy al. Jana Pawła II 80 w Warszawie. 
Opublikowano: 19 czerwca 2019 r. 

Ogłoszenia dla członków Stowarzyszenia FREE

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 12:00,
przy al. Jana Pawła II 80 w Warszawie. 
Opublikowano: 15 czerwca 2018 r.