FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

BALON.LAB w Łomży

Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli i lekarzy na temat zanieczyszczenia powietrza w Polsce odbędą się w środę 26 kwietnia w Łomży. Spotkanie odbędzie się w ramach kampanii Balon.Lab, której organizatorem jest Stowarzyszenie Forum Rozwoju Efektywnej Energii. 

Wydarzenie jest trzecim z cyklu spotkań zaplanowanych w ramach kampanii. Warsztaty edukacyjne mają na celu przekazanie nauczycielom wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza i jego wpływie na zdrowie, co przełoży się na podniesienie poziomu wiedzy i świadomości wśród uczniów oraz ich najbliższego otoczenia, a także kształtowanie przez szkoły postaw obywatelskich i prośrodowiskowych.

Tematyka warsztatów skupia się na edukacji z zakresu zanieczyszczenia powietrza w Polsce, jego szkodliwego wpływu na zdrowie i środowisko naturalne oraz czystych i efektywnych źródeł energii. 

Warsztaty są skierowane również do lekarzy POZ, którzy będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy jakością środowiska, w tym szczególnie powietrza, a jakością życia, zwłaszcza osób chorych na choroby alergiczne i obturacyjne. 

Warsztaty poprowadzą płk dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, specjalista chorób wewnętrznych i alergologii, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na astmę, alergię i POCHP, i dr hab. inż. Artur Badyda, profesor Politechniki Warszawskiej, naukowo zajmujący się oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza na środowisko i zdrowie człowieka.

Spotkanie odbędzie się w środę 26 kwietnia o godz. 15:00 w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji przy ul. Polnej 16 w Łomży. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny i ogólnodostępny.