FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Lekarze i nauczyciele przeszkoleni z tematyki zanieczyszczenia powietrza

Blisko stu nauczycieli i lekarzy wzięło udział w szkoleniach na temat zanieczyszczenia powietrza w Polsce i jego wpływu na zdrowie człowieka. Szkolenia zorganizowane przez Stowarzyszenie Forum Rozwoju Efektywnej Energii były częścią kampanii Balon.Lab, która ma na celu budowanie świadomości społecznej w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz czystych źródeł energii.

Piastów, Wieliczka, Łomża, Włocławek i Nowy Targ – w tych miastach odbyły się spotkania Balon.Lab. Wybór miejsc był przemyślany – wbrew utrwalonym opiniom silne zanieczyszczenie powietrza występuje nie tylko w dużych ośrodkach miejskich. 

Liczymy na to, że po warsztatach nauczyciele i lekarze będą dzielić się pozyskaną wiedzą z uczniami i pacjentami, budując w ten sposób świadomość społeczną dotyczącą przyczyn powstawania smogu i jego negatywnego wpływu na zdrowie oraz kształtując postawy proekologiczne – mówi Natalia Rostkowska, rzecznik prasowy GASPOL SA, mecenasa Forum Rozwoju Efektywnej Energii.

Podczas warsztatów uczestnicy uzyskali wiedzę na temat źródeł zanieczyszczenia powietrza i sposobów na poprawę jego jakości dzięki czystym i efektywnym źródłom energii. O wpływie smogu na stan zdrowia, zwłaszcza osób cierpiących z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i alergii, opowiedzieli eksperci merytoryczni kampanii: dr hab. inż. Artur Badyda, profesor Politechniki Warszawskiej oraz płk dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, specjalista chorób wewnętrznych i alergologii. 

Problemowi zanieczyszczenia powietrza poświęca się coraz więcej uwagi nie bez powodu - wśród państw Unii Europejskiej, pod względem zanieczyszczenia powietrza, Polska wiedzie prym, ustępując miejsca jedynie Bułgarii. Jak wynika z raportu Jakość powietrza w Europie 2016 przygotowanego przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska (EEA), w Polsce na choroby spowodowane złym stanem powietrza umiera rocznie prawie 50 tys. osób.

Ogólnopolski cykl szkoleń to pierwsza część aktywności, realizowanych w Polsce w ramach kampanii Balon.Lab.