FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Lekarze i nauczyciele z Wieliczki przeszkoleni z tematyki zanieczyszczenia powietrza

19 kwietnia w Wieliczce odbyły się warsztaty dla nauczycieli, lekarzy i pielęgniarek na temat zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Spotkanie odbyło się w ramach kampanii Balon.Lab, której organizatorem jest Stowarzyszenie Forum Rozwoju Efektywnej Energii. 

W pierwszej części warsztatów, dr hab. inż. Artur Badyda, profesor Politechniki Warszawskiej, przekazał uczestnikom wiedzę na temat źródeł zanieczyszczeń, ich wpływu na zdrowie oraz rozwiązań energetycznych przyczyniających się do poprawy jakości powietrza. W drugiej części spotkania został omówiony wpływ zanieczyszczonego powietrza na stan zdrowia osób cierpiących z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i alergii. Ekspert kampanii podzielił się z uczestnikami praktyczną wiedzą na temat działań, które można podjąć w trosce o zdrowie i jakość życia.

Na zakończenie Mariusz Mardyła, Ekodoradca Gminy Wieliczka, przekazał słuchaczom informacje dotyczące działań podejmowanych przez gminę w celu poprawy jakości powietrza oraz walki ze smogiem. Podkreślił również, że mieszkańcy zainteresowani wymianą źródeł ciepła na nowe, niskoemisyjne urządzenia, mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowań na ten cel pod numerem telefonu: (12) 263 42 45 lub drogą mailową: ekodoradca@wieliczka.eu.

Uczestnicy warsztatów otrzymali materiały informacyjno-edukacyjne pomocne w przekazywaniu wiedzy uczniom, pacjentom i mieszkańcom gminy Wieliczka.