FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Nauczyciele z Łomży przeszkoleni z tematyki zanieczyszczenia powietrza

26 kwietnia w Łomży odbyły się warsztaty dla nauczycieli, lekarzy i pielęgniarek na temat zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Spotkanie odbyło się w ramach kampanii Balon.Lab, której organizatorem jest Stowarzyszenie Forum Rozwoju Efektywnej Energii. 

W pierwszej części warsztatów, dr hab. inż. Artur Badyda, profesor Politechniki Warszawskiej, przekazał uczestnikom wiedzę na temat źródeł zanieczyszczeń, ich wpływu na zdrowie oraz rozwiązań energetycznych przyczyniających się do poprawy jakości powietrza. W drugiej części spotkania płk dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, specjalista chorób wewnętrznych i alergologii omówił wpływ zanieczyszczonego powietrza na stan zdrowia osób cierpiących z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i alergii. Ekspert kampanii podzielił się z uczestnikami praktyczną wiedzą na temat działań, które można podjąć w trosce o zdrowie i jakość życia.

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Polsce jest sektor komunalno-bytowy, w tym  powszechne  wykorzystanie węgla i drewna w polskich gospodarstwach domowych. Niestety te zanieczyszczenia mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, dlatego tak ważna jest edukacja w tym zakresie  – tłumaczy dr hab. inż. Artur Badyda, profesor Politechniki Warszawskiej, ekspert kampanii Balon.Lab. 

Uczestnicy warsztatów otrzymali materiały informacyjno-edukacyjne pomocne w przekazywaniu wiedzy uczniom, pacjentom i mieszkańcom Łomży.