FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Co tropimy?

Kampania informacyjno-edukacyjna Tropiciele Cząstek Stałych została przeprowadzona, by zwrócić uwagę na problem dużego zanieczyszczenia powietrza cząstkami stałymi (PM) oraz ich szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Celem kampanii była także promocja niskoemisyjnych metod ogrzewania.

W ciągu dwóch lat trwania projekt miał znaczący wpływ na postrzeganie problemu jakości powietrza w hierarchii potrzeb społecznych. Dzisiaj jest to temat z pierwszych stron gazet – interesują się nim krajowe media, urzędnicy i politycy.

Kampania znalazła się w publikacji „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki”, a także w finale SABRE Awards EMEA 2015 (kategoria: energia i zasoby naturalne). Projekt był w Polsce realizowany w latach 2014 i 2015.