FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Dlaczego tropimy?

Cząstki stałe (PM10, PM2,5) to temat, który do niedawna był w Polsce podejmowany prawie wyłącznie w kontekście filtrów antycząstkowych do silników samochodowych. W dyskusji o jakości powietrza i ociepleniu klimatu, w której jako główny „winowajca” podawany był CO2, cząstki nie pojawiały się wcale.

Według badań TNS Polska dla Forum Rozwoju Efektywnej Energii w 2010 r.:

  • węgiel i drewno pozostają najpopularniejszymi surowcami do ogrzewania domów na wsi,
  • w Polsce jest około 1 mln pieców na węgiel,
  • ogrzewanie, zwłaszcza węglem, wiąże się z wieloma zagrożeniami dla zdrowia człowieka i dla środowiska naturalnego, przede wszystkim ze względu na emisję tlenków węgla, tlenków siarki, azotu, cząstek stałych oraz powstawania sadzy,
  • długotrwałe narażenie na zanieczyszczenia powietrza prowadzi do nieodwracalnych skutków zdrowotnych,
  • kluczowym problemem jest POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc),
  • w Polsce występowanie POChP u osób nigdy niepalących, szczególnie kobiet, jest zaskakująco wysokie i dużo większe niż w innych krajach (badanie BOLD, Collegium Medicum UJ).

Kilkugodzinne pomiary przeprowadzone w lutym i grudniu 2015 r. przez Tropicieli w 16 miejscowościach wykazały, że dopuszczalne stężenia dla pyłów zawieszonych są wielokrotnie przekroczone. W wyniku dwóch edycji akcji zdrowotnych przeprowadzono prawie 3,1 tys. badań (370 spirometrii, 2,3 tys. pomiarów ciśnienia i glikemii, 400 dodatkowych konsultacji dotyczących m.in. udzielania pierwszej pomocy, pomiarów BMI i ryzyka złamań). Podczas drugiej edycji patroli Tropiciele Cząstek Stałych przeprowadzili na facebookowym profilu relację na żywo z pomiarów. Wpis o rozpoczęciu kampanii dotarł do blisko 42 tys. osób. Film edukacyjny zanotował prawie 45 tys. odsłon na YouTube. Podczas Światowych Dni Spirometrii rozdano ponad 10 tys. ulotek w 100 placówkach medycznych zaangażowanych w akcję. Kampania rozpoczęła społeczną dyskusję o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza cząstkami stałymi. Na ten temat – do tej pory niemal nieporuszany w mediach – pojawiło się 161 publikacji.