FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Inicjatywa

Na niebie unosić się będzie balon, w którym umieszczone zostanie mobilne laboratorium wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt do badania poziomu emisji faktycznego stężenia trujących substancji w powietrzu, głównie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. 

93 proc. obszaru Polski to tereny wiejskie zamieszkane przez 40 proc. populacji. Większość mieszkańców terenów wiejskich korzysta z paliw stałych – węgla, oleju opałowego i drewna, które silnie zanieczyszczają środowisko i szkodzą zdrowiu. Dlatego głównymi założeniami działalności Stowarzyszenia FREE są m.in.: edukacja w zakresie ochrony środowiska naturalnego, w szczególności korzyści płynących z efektywnych źródeł energii oraz ochrona środowiska naturalnego poprzez promowanie i wspieranie rozwiązań przyczyniających się do ograniczania emisji substancji niebezpiecznych do atmosfery. 

Mapa akcji Balon.Lab została starannie zaplanowana, bo nie tylko miasta cierpią z powodu zanieczyszczenia powietrza. Balon pojawi się m.in. na terenach województw: podlaskiego, mazowieckiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego.

W ramach projektu w każdej z wybranych lokacji odbędą się także szkolenia dla lekarzy i nauczycieli. Warsztaty poprowadzą płk dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, specjalista chorób wewnętrznych i alergologii, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na astmę, alergię i POCHP i dr inż. Artur Badyda, adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, naukowo zajmujący się oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza na środowisko i zdrowie człowieka.