FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Jak to robimy?

Balon Lab to mobilne laboratorium do badania poziomu zanieczyszczenia powietrza, głównie pyłami zawieszonymi PM 10 i PM 2,5, umieszczone w balonie na ogrzane powietrze.

W 2017 r. w wybranych gminach w Polsce Balon.Lab będzie mierzył poziom imisji – faktycznego stężenia trujących substancji w powietrzu.

W ramach programu odbędą się także szkolenia dla lekarzy i nauczycieli. Warsztaty poprowadzą płk dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, specjalista chorób wewnętrznych i alergologii, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na astmę, alergię i POCHP i dr inż. Artur Badyda, adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, naukowo zajmujący się oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza na środowisko i zdrowie człowieka.

Mapa akcji Balon.Lab została starannie zaplanowana, bo nie tylko miasta cierpią z powodu zanieczyszczenia powietrza. Balon pojawi się m.in. na terenach województw: podlaskiego, mazowieckiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego.