FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Zagrożenia

POChP to zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Ograniczenie to wynika z choroby małych dróg oddechowych i zniszczenia miąższu płucnego (rozedmy) o różnym nasileniu – najczęściej jest związane z nieprawidłową odpowiedzią zapalną ze strony układu oddechowego na szkodliwe pyły i substancje, z którymi chory ma do czynienia w ciągu swojego życia.

Najczęstszą przyczyną POChP jest narażenie na dym tytoniowy, ale inne czynniki, takie jak substancje drażniące z powietrza oraz stany wrodzone, również mogą doprowadzić do rozwoju choroby. Wśród wziewnych czynników ryzyka wymienia się narażenie na pyły przemysłowe i substancje chemiczne. Szacuje się, że ww. czynniki odpowiadają za 10-20 proc. przypadków rozwoju POChP. Spalanie w warunkach domowych biomasy (zwłaszcza w źle wentylowanych pomieszczeniach) może być czynnikiem ryzyka, zwłaszcza u kobiet.

Skażenie powietrza atmosferycznego wiąże się z istotnym pogorszeniem czynności układu oddechowego.

Dane na temat częstości występowania POChP są niedoszacowane, głównie z powodu nierozpoznawania wczesnych stadiów choroby, a także stosowania różnych kryteriów diagnostycznych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że POChP jest obecnie czwartą przyczyną zgonów ludzi na świecie, ale w 2030 r. przesunie się na miejsce trzecie. W Polsce na POChP cierpi mniej więcej 10 proc. dorosłej populacji po 40. roku życia, czyli około 2 mln osób, z czego 80 proc. nie jest tego świadomych i nie podejmuje żadnych kroków, by spowolnić rozwój schorzenia. Eksperci podkreślają, że tylko 20 proc. chorych na POChP ma postawioną diagnozę. Każdego roku około 14 tys. Polaków umiera z powodu POChP.

Więcej: http://aqicn.org/city/all/pl/