FreeForum
Forum rozwoju efektywnej energii

 

Oszczędności zaczynają się w domu

Kotły kondensacyjne wytwarzają ciepło do ogrzewania pomieszczeń i/lub wody. Mogą osiągać wyższą efektywność energetyczną niż tradycyjne kotły (niekondensacyjne), ponieważ są w stanie pozyskiwać dodatkowe ciepło z gazów wylotowych, które w innym wypadku zaliczyłyby się do strat i trafiły do atmosfery.

Kotły kondensacyjne są skuteczniejsze średnio o 10-15%. Ich rzeczywisty przyrost wydajności zależy od rodzaju wcześniejszej instalacji, którą zastąpiły, a także warunków pracy, takich jak wymagana temperatura ciepłej wody czy temperatury obowiązujące w całym systemie grzewczym.

Podobnie jak kotły tradycyjne (niekondensacyjne), kotły kondensacyjne mogą być zasilane różnymi paliwami. W regionach podłączonych do głównych sieci gazowych logicznym i opłacalnym wyborem jest gaz ziemny. Na obszarach wiejskich i bardziej oddalonych, gdzie sieci gazowe nie są dostępne, ekonomiczną i przyjazną dla środowiska alternatywą jest LPG (propan-butan). Istnieją również systemy oparte na paliwach odnawialnych, takich jak (oczyszczony) biogaz. Umożliwia to obszarom wiejskim wykorzystywanie dostępnych lokalnie lub regionalnie źródeł energii, takich jak nawóz naturalny czy surowce organiczne, oraz uniezależnienie od drogich, importowanych paliw kopalnych. Kotły kondensacyjne są również wysoce kompatybilne z solarnymi systemami grzewczymi, co pozwala poprawić ogólną wydajność systemu ogrzewania i zredukować koszty paliwa.

Instalacje z kotłami kondensacyjnymi są na ogół droższe od tych z kotłami niekondensacyjnymi, ale ponieważ charakteryzują się większą wydajnością, w ciągu swojego cyklu życia gwarantują znaczne oszczędności – zazwyczaj na poziomie 20%, dzięki czemu dodatkowy koszt inwestycji zwraca się po kilku latach. Kotły kondensacyjne są dojrzałą technologią, na tyle szeroko dostępną w całej Europie, że na północy kontynentu stały się one standardem.

Podstawowe informacje

Co to jest?

Kotły kondensacyjne generują ciepło wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń i/lub wody. Charakteryzują się wysoką efektywnością, na ogół przekraczającą 90%.

Jakie są korzyści?

Niska zawartość węgla: Kocioł kondensacyjny może znacząco obniżyć zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania pomieszczeń oraz ciepłej wody, w porównaniu z tradycyjnym kotłem. Tę wyższą wydajność uzyskuje się poprzez ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego, które normalnie uciekłoby przez rurę spalinową.

W zależności od wcześniejszego systemu, zastąpionego przez kocioł kondensacyjny, oraz rodzaju wykorzystywanego paliwa, kotły kondensacyjne mogą istotnie zredukować emisje gazów cieplarnianych, pyłu oraz tlenków węgla i azotu, zwłaszcza w porównaniu z kotłami tradycyjnymi (niekondensacyjnymi), a jeszcze bardziej w zestawieniu z elektrycznymi systemami ogrzewania.

  • Wydajność: Instalacje z użyciem kotłów kondensacyjnych mają wyższą efektywność niż tradycyjne (niekondensacyjne) kotły na gaz czy olej opałowy.
  • Koszty: W zależności od rodzaju zastępowanego systemu, kotły kondensacyjne mogą obniżyć rachunki za energię, w porównaniu z kotłami niekondensacyjnymi oraz tradycyjnym ogrzewaniem elektrycznym.

Jak to działa?

Kotły kondensacyjne potrafią pozyskiwać dodatkowe ciepło z gazów odpadowych, które w normalnych warunkach zostałyby uwolnione do atmosfery i utracone. W celu wykorzystania tego utajonego ciepła, para wodna ze spalin jest zamieniana na ciekły kondensat, a następnie odzyskana i doprowadzona z powrotem do systemu grzewczego. W ten sposób woda wpływająca do systemu zostaje już wstępnie podgrzana, dzięki czemu zmniejsza się zapotrzebowanie na dodatkowe ciepło (i paliwo), które jest niezbędne, aby podgrzać wodę do pożądanej temperatury.

Przydatność/zastosowanie

Kotły kondensacyjne pokazują swoją przewagę w niskiej temperaturze wody powrotnej. Temperatura odzyskanego ciepła w dużej mierze zależy od systemu dystrybucji wody oraz rodzaju grzejników zainstalowanych w budynku. Systemy ogrzewania podłogowego oraz duże grzejniki zazwyczaj gwarantują niższe temperatury wody powrotnej, właściwe dla kotłów kondensacyjnych.

Kotły kondensacyjne, tak jak ich tradycyjne odpowiedniki, mogą być zasilane różnymi paliwami. W regionach podłączonych do głównych sieci gazowych logicznym i opłacalnym wyborem jest gaz ziemny. W pozostałych przypadkach ekonomiczną i niskowęglową alternatywą staje się LPG (propan-butan), zwłaszcza w porównaniu z ropą. Istnieją również systemy oparte na paliwach odnawialnych, takich jak (oczyszczony) biogaz. Umożliwia to obszarom wiejskim wykorzystywanie dostępnych lokalnie lub regionalnie źródeł energii, takich jak nawóz naturalny czy surowce organiczne, oraz stopniowe uniezależnienie od drogich, importowanych paliw kopalnych.

Kotły kondensacyjne dobrze sprawdzają się w połączeniu z solarnymi systemami grzewczymi, co pozwala poprawić całościową wydajność systemu ogrzewania i zredukować koszty paliwa. Kocioł zapewnia ogrzewanie w sytuacjach, kiedy ilość ciepła ze słońca nie jest wystarczająca.

W większości sytuacji instalacje mogą znajdować się w tym samym miejscu, co kotły niekondensacyjne. Jedne i drugie mają zbliżone wymiary i są łatwe w montażu. Kotły kondensacyjne wymagają jedynie spustu kondensatu.

Kotły kondensacyjne pracują w niemal wszystkich zakresach mocy i występują w różnych wielkościach oraz kształtach. Urządzenia montowane na ścianie dostarczają do 100 kW energii. Przy połączeniu kilku kotłów w systemie kaskadowym moc ta może wzrosnąć do kilkuset kilowatów. Systemy wolnostojące potrafią dostarczyć energię o nominalnej mocy przekraczającej 10.000 kW.

Szczegółowe informacje

Koszty, oszczędności, zyski

W porównaniu z tradycyjnymi kotłami grzewczymi, koszty inwestycji w przypadku kotłów kondensacyjnych są nieco wyższe. W zależności od zastosowanego systemu, te wyższe koszty inwestycji zwracają się w ciągu kilku lat, dzięki mniejszemu zużyciu paliwa (zazwyczaj oszczędności sięgają 20%, w porównaniu ze starszymi kotłami niekondensacyjnymi). Ponieważ ogrzewanie ma z reguły największy udział w rocznych kosztach zużycia energii w gospodarstwie domowym, wydajny kocioł może przynieść wymierne oszczędności.

Kotły kondensacyjne nie wymagają wprawdzie subsydiów ani innych form wsparcia ekonomicznego, ale w niektórych krajach europejskich dostępne są granty, mające zachęcać do podjęcia takiej inwestycji. Istnieją również takie kraje, w których kotły kondensacyjne są obowiązkowe, a władze odradzają stosowanie innych rozwiązań.

Wpływ na środowisko naturalne

Wpływ kotłów kondensacyjnych na środowisko naturalne jest mniejszy niż w przypadku tradycyjnych systemów grzewczych, głównie jeśli chodzi o zanieczyszczenie lokalnego powietrza i emisję gazów cieplarnianych. Wpływ ten zmniejsza się proporcjonalnie, wraz ze wzrostem wydajności systemu i zmniejszeniem zużycia paliwa.

Wydajność

Kotły kondensacyjne charakteryzują się większą wydajnością niż tradycyjne kotły grzewcze. Ta poprawa efektywności termalnej oscyluje najczęściej w granicach 10-15%.

Wykorzystanie komercyjne

Kotły kondensacyjne są w pełni dojrzałą technologią, powszechnie dostępną na rynkach europejskich. W krajach Europy Północnej stały się one obowiązującym standardem.

Utrzymanie i serwisowanie

ŚREDNIE: Instalacje wykorzystujące kotły kondensacyjne wymagają podobnego poziomu utrzymania, co tradycyjne kotły niekondensacyjne. Zaleca się dokonywanie ich przeglądu raz do roku.

Szczegóły techniczne

Moc grzewcza kotła kondensacyjnego na potrzeby użytku domowego zazwyczaj waha się w przedziale od 6 kW do 35 kW. Skuteczność przetwarzania energii może sięgać 109% (wartości opałowej netto).

Organizacje handlowe

Association of the European Heating Industry (Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Grzewczego) www.ehi.eu